Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zjištění IP adresy

Pokud je 2N Lift8 připojen do sítě, kde se nachází DHCP server, bude mu automaticky přiřazena IP adresa. Tu lze ověřit pomocí servisních nástrojů, popřípadě pomocí hlasového menu. Pomocí hlasového menu pouze za předpokladu, že jsme zařízení již jednou konfigurovali a známe číslo kam zavolat anebo za použití jednotky ve strojovně 2N Lift8 Audio Unit - Machine Room.
 1) Hlasové menu: po navázání spojení s centrální jednotkou zvolte 9 (servisní menu) a poté stiskněte 3, kdy budou přečteny veškeré servisní údaje o zařízení včetně IP adresy.
 2) 2N Service Tool: Po propojení PC s centrální jednotkou pomocí USB kabelu a připojení k zařízení, lze v práve části vidět stav zařízení a jeho IP adresu