Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ve výchozím nastavení mají všechna zařízení 2N® Net Audio dynamickou IP adresu. Změna nastavení na statickou adresu se provádí v konfiguračním menu programu Control panel v sekci Administrace-Nastavení Net Audio Jednotek-Scanner Net Audio jednotek. Zde pro každou detekovanou jednotku můžeme změnit režim IP.

Pro nastavení statické IP adresy odškrtneme políčko "DHCP klient aktivní" a nastavíme statické parametry sítě. IP Adresu, IP masku a IP Gateway