Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Wiegand modul (obj. č. 9155037) je jeden z modulů 2N® IP interkomů, který je schopen propojit externí zařízení (RFID čtečka, čtečka otisků prstů či jiná biometrická čtečka) a/nebo připojení 2N® IP interkomů k externímu přístupovému systému, který podporuje Wiegand rozhraní. Všechna vstupní a výstupní rozhraní jsou galvanicky oddělená s izolační pevností 500V DC.

 

Info

Icon

Pro využití Wiegand modulu a jeho funkce není potřeba žádná licence.

 

 • Modul obsahuje dva konektory pro připojení na sběrnici 2N®  Access Unit
 • Oba tyto konektory jsou zcela záměnné a lze je použít jako vstupní směrem od základní jednotky nebo jako výstupní směrem k dalším modulům
 • Pokud je tento modul na sběrnici jako poslední, jeden z těchto dvou konektorů zůstává nezapojený
 • Součástí balení modulu je 80 mm dlouhý propojovací kabel
 • Jméno modulu se nastavuje v menu Hardware / Rozšiřující moduly, parametr Jméno modulu.

  • Vstup LED IN je adresován <jméno_modulu>.<input1>, např. modul2.input1. 

  • Vstup Tamper je adresován <jméno_modulu>.<tamper>, např. modul2.tamper.

  • Výstup LED OUT (negovaný) je adresován <jméno_modulu>.<output1>, např. modul2.output1.

 

Obrázek 1: Popis Wiegand rozhraní

 

SectionInterfaceDescription
ReaderW0 IN, W1 IN, GND1Izolovaný vstup dvoudrátové sběrnice WIEGAND
LED OUTIzolovaný výstup pro LED diodu signalizující otevření, spínaný proti GND1 (až do 24 V / 50 mA)
Control Panel


+U INVstup +U (5 až 15 V DC) pro napájení WIEGAND OUT
W0 OUT, W1 OUT, GND2Izolovaný výstup dvoudrátové sběrnice WIEGAND
LED IN (negated)Izolovaný vstup pro LED diodu signalizující otevření, vstup aktivován po připojení GND2
LED INIzolovaný vstup pro LED diodu signalizující otevření, vstup aktivován po připojení +U
 GLED kontrolka aktivního napájení +U IN WIEGAND OUT 
 TAMPERVstup pro propojení s ochranným spínačem obj. č. 9155038

 

Použití

Existují dva základní scénáře, ve který je možno Wiegand modul použít:

 • Přenos informace (ID karty) do přístupového systému třetí strany nebo do jiného systému podporujícího Wiegand rozhraní a protokol.
 • Přijímat informace (ID karty) z RFID nebo biometrických čteček třetích stran

Na základě zvoleného scénáře je nutné nastavit příslušný směr přenosu informace ve Wiengand modulu. Toho je možné docílit v konfiguračním menu v sekci Hardware -> Rozšiřující moduly -> Směr.


Obrázek 2: Nastavení Wiegand modulu

Popis parametrů

 • Jméno modulu – Nastavuje název modulu. Název modulu se používá při specifikaci vstupu nebo výstupu v objektech SetOutput, GetInput a InputChanged v nastavení automatizace
 • Směr - Nastavuje směr toku informace pro přístupové systémy (Nespecifikováno, Příchozí, Odchozí)
 • Vícestupňová autentizace - Umožňuje vícestupňovou autentizaci uživatele, například RFID karta + kód z klávesnice.
 • Asociovaný spínač - Nastavuje číslo spínače aktivovaného po přijetí platného kódu.
 • Formát přijímaných kódů - Nastavuje formát přijímaných kódů (Wiegand 26, 32, 37 a RAW).
 • Signalizace čtení karty - Nastavuje způsob signalizace přijatého kódu. Úplná - zvuková signalizace rozlišuje mezi platným a neplatným kódem, Jedno pípnutí - platný i neplatný kód je signalizován jedním pípnutím, Žádná - přijatý kód není zvukové signalizován.
 • Přeposílat na wiegand výstupu - Nastavuje skupinu wiegand výstupů, na kterou budou přeposílány všechny přijaté kódy.
 • Formát vysílaných kódů - Nastavuje formát vysílaných kódů (Wiegand 26, 32, 37 a RAW).
 • Skupina wiegand výstupu - Přiřazuje wiegand výstupu do skupiny, na kterou mohou být přeposílány kódy z připojených čteček karet příp. wiegand vstupů.

Odchozí směr

Při tomto nastavení je možné poslat ID karty, která byla na 2N® Access Unit detekována, do systému třetí strany. Pravidla pro přístup jsou řešena na straně přístupového systému třetí strany. Připojení je realizováno v sekci Control Panel ( viz. obrázek 1). 

DŮLEŽITÉ

V tomto scénáři je nutné napájet Control panel sekci Wiegand modulu.

Příchozí směr

V tomto režimu se využívá pro připojení sekce Reader (viz. obrázek 1). ID karty je přeneseno z externí připojené čtečky do 2N® Access Unit. Ta jej zpracovává na základě  svých nastavených přístupových pravidel. V sekci Stav -> Historie přístupů.

 


Obrázek 3: Historie přístupů


Pro správnou funkci rozhraní Wiegand jsou nutné vždy nejméně 3 kabely (W0, W1 a GND) a případně je nutné počítat s dalšími kabely pro napájení čtečkou nebo případnou další signalizaci v závislosti na specifikaci konkrétní externí čtečky.


Obrázek 4: Připojení napájení

 

Poznámka

Icon

Wiegand modul není možné umístit přímo do 2N® Access Unit. Existuje mnoho způsobů, kam je možné modul umístit:

 • Pokud je při instalaci použita zápustná krabice do zdi (obj. č. 9155014), je možné modul umístit do této krabice, kde je dostatek místa.
 • Je možné použít záslepku (obj. č. 9155039), kde je možné modul umístit. V tomto případě je však nutné použít 2-modulový rám.
 • Wiegand modul je možné umístit kamkoliv jinam, nicméně délka sběrnice nesmí přesáhnout 5 m.
Icon

Tento postup může být aplikován na následující zařízení:

 • 2N Access Unit
 • 2N Access Unit 2.0