Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vážení partneři,

pokud jste narazili na problém se zařízením 2N® Access Unit, pošlete nám prosím dotaz přes https://support.2n.cz/. Nemáte-li přiděleny přihlašovací údaje, kontaktujte svého obchodníka. Pro urychlení řešení problému prosím přiložte následující informace:

  1. Detailní popis vzniklého problému a situaci, ve které se projevuje.

  2. Informaci o verzi firmwaru a výrobní číslo.

  3. Aktuální konfiguraci jednotky. Soubor config.xml
    Poznámka:  Než ohlásíte problém, prosíme prvně vždy otestujte problém s nejnovější verzí FW, kterou stáhnete na našich webových stránkách www.2n.cz

  4. Zachyťte trace z jednotky 2N® Access Unit, soubor hiptrace.pcap
    Záloha databáze/konfigurace - Jak provést zálohu databáze a stáhnout trace na 2N® Access Unit?

  5. Připojte také popis síťové topologie, nastavení NATu, použité IP adresy, atd.

 

Děkujeme!