Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tento dokument popisuje jak připojit externí kameru AXIS Q6044-E IP s produktem 2N® IP Interkom. Toto FAQ může být použito jako návod i pro jiné Axis IP kamery.

Požadavky

Icon
 • Enhance Video licence pro 2N® IP Interkomu

 • 2.17.0.26.4 nebo vyšší verze FW 2N® IP Interkomu

 • 5.70.1.2 nebo vyšší verze FW AXIS Q6044-E IP kamery

Konfigurace AXIS Q6044-E IP kamery

 1. Použijte Axis IP Utility k nalezení Axis kamery v síti. Dvojitým poklepáním se otevře webové rozhraní IP kamery, které slouží k jejich nastavení.

 2. Klikněte na Setup, přejděte na Video a nakonfigurejte Video Stream podle přiloženého obrázku.
            

 3. Dále je nutné nastavit Stream Profiles. V Axis kameře jsou přednastaveny streamovací profily. Je možné zvolit jeden z přednastavených profilů a upravit ho, připadně vytvořit zcela nový. V tomto FAQ definujeme pro 2N® IP Interkom zcela nový Stream Profile.
  Jděte na Video - Stream Profiles - Add... a vytvořte nový Stream Profile s podobným nastavení jako obrázek níže.
                                    

Konfigurace 2N®  IP Interkomu

 1. Použijte IP adresu interkomu v prohlížeči a přihlašte se. Jděte do Hardware - Kamera - Externí kamera.
          

 2. Je nutné specifikovat Adresu RTSP streamu, uživatelské jméno, heslo a místní port pro RTP.
  Nastavení pro tuto kameru.
  Adresa RTSP streamu - rtsp://192.168.50.236/axis-media/media.amp?videocodec=mjpeg&streamprofile=2N_intercom
  Uživatelské jméno- root
  Heslo - admin
  Místní port pro RTP - 4700