Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V konfiguračním menu 2N®  IP Interkomu zvolte v Menu Systém-Údržba položku "Aktualizovat firmware zařízení"


Aktualizovat firmware – slouží k nahrání nového firmwaru do interkomu. Po stisku tlačítka se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete vybrat soubor s firmwarem určeným pro váš interkom. Po úspěšném uploadu firmwaru se interkom automaticky restartuje. Po restartu je plně k dispozici s novým firmwarem. Celý proces aktualizace trvá necelou minutu. Aktuální verzi firmwaru pro svůj interkom můžete získat na adrese www.2n.cz. Aktualizace firmwaru neovlivňuje konfiguraci. Interkom kontroluje soubor firmwaru a neumožní nahrát nesprávný nebo poškozený soubor.