Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A) Webové rozhraní

Do webového prohlížeře zadejte IP adresu 2N® Access Unit a přejděte do sekce  Systém - Síť- Manuální nastavení (IP adresa - Jak zjistit IP adresu 2N® Access Unit?)

  • vyplňte IP adresu  a uložte nastavení

 

B) Tlačítko reset

Produkt 2N® Access Unit:

     

Produkt 2N® Access Unit 2.0:


Pro nastavení konfigurace sítě zařízení do režimu se statickou IP adresou (DHCP OFF) postupujte podle následujících bodů:

  • Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté
  • Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED v pravé dolní části základní desky (cca 20s)
  • Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5s)
  • Uvolněte tlačítko RESET

Po restartu bude mít zařízení nastaveny tyto síťové parametry:

  • IP adresa: 192.168.1.100
  • Maska sítě: 255.255.255.0
  • Výchozí brána: 192.168.1.1