Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Info

Icon

Toto FAQ popisuje jak zjistit neznámou IP adresu zařízení 2N® Lift IP. Zjištění adresy je možné dvěma způsoby, oba způsoby jsou popsány níže. Prvním způsobem je akustické oznámení IP adresy pomocí hlasového menu. Druhá možnost zjištění IP adresy zařízení 2N® Lift IP je pomocí servisního nástroje 2N® Lift IP Service Tool, který obsahuje síťový skener zařízení 2N® Lift IP.

  • No labels