Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Info

Icon

Toto FAQ stručne popisuje, jak zaregistrovat 2N® Lift8 k 2N® OfficeRoute. V několika krocích je zde popsáno, jak obě zařízení nakonfigurovat. Každý krok obsahuje obrázek z webového rozhraní a stručný popis konfigurace.

Konfigurace 2N® Lift8

  1. Otevřete konfigurační nástroj Lift8 a jděte do sekce Konfigurace->Parametry->VoIP Nastavení. Vyplňte IP adresu, masku sítě a bránu pro VOIP module. SIP server je IP adresa OfficeRoute. Uživatel and Heslo bude vytvořeno v dalších krocích.  2. Nyní otevřete webové rozhraní OfficeRoute a jděte do sekce Telephony services->SIP Proxy a klikněte na “Zapnout SIP Proxy“.  3. V dalším kroku jděte do sekce User Management->Uživatelé a klikněte na tlačítko + v pravém spodním rohu.  4. Nyní vytvořte nového uživatele, vyplňte uživatelské jméno a heslo (tyto údaje budou využity v prvním kroku). Vyplňte také číslo linky. Je doporučeno používat stejnou hodnotu pro všechna políčka. Např. 224 jako heslo, 224 jak uživatelské jméno atd. Po vyplnění můžete uživatele uložit kliknutím na disketu v levém spodním rohu.  5. Pokud byl uživatel úspěšně vytvořen, uvidíte ho v seznamu uživatelů.  6. Nyní můžete využít uživatelské jméno a heslo vytvořeného uživatele v prvním kroku. Po zadání do Lift8 můžete ověřit registraci v sekci Telephony services->SIP Proxy->Registrace.