Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Následující postup platí pro vady na mechanice nebo elektronice zařízení. V případě, že si nejste jistí, zda se jedná o hardware nebo software závadu, vytvořte prosím obecný tiket Report of technical issue.

Postup:

  1. Vyplňte servisní list s jasným popisem závady, abychom věděli, jakou část zařízení máme prozkoumat a opravit. Pro vyplnění PDF souboru doporučujeme program Adobe Acrobat Reader. V rámci jednoho servisního listu je možné nahlásit vadu několika zařízení najednou.
  2. Vytvořte nový tiket.
  3. Přiložte servisní list a potvrďte založení tiketu.
  4. Vyčkejte na přidělení servisního (RMA) čísla technikem.
  5. Odešlete zboží na opravu s přiloženým servisním listem.

Servisní list je vždy kontrolován technikem, aby ověřil oprávněnost reklamace a případně navrhl kroky vedoucí k nápravě bez odeslání zboží na opravu.

Pro více informací o opravách pokračujte prosím zde.

  • No labels