Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toto FAQ popisuje, jak nastavit aplikaci 2N® IP Mobile s 2N® IP Interkomy. Díky této aplikaci můžete vidět všechny interkomy připojené do stejné lokální sítě, můžete přijímat audio/video hovory, dále můžete provádět odchozí hovory na 2N® IP Interkomy  a také můžete ovládat zámky připojené k interkomům. Aplikaci je také možné zaregistrovat k SIP Proxy společně s interkomy a také přijímat audio/video hovory a ovládat zámky.

2N® Helios IP interkomy FW a licence

Icon

Důrazně doporučujeme používat aktuální (nejnovější) verzi FW pro  2N®  IP Interkomy, kterou můžete stáhnout zde. Minimálně je nutné používat verzi 2.14.2

Aplikace 2N® IP Mobile verze 4 už k otevírání dveří nepotřebuje licenci Enhanced integration nebo Gold pro 2N® IP interkomy .

Jak nastavit 2N® IP interkom?

V prvním kroku jděte do sekce  "Adresář – Uživatelé", povolte Vámi vybranou pozici a nastavte "Telefonní číslo" které se bude vytáčet po stisku odpovídajícího tlačítka interkomu. Pokud budete chtít volat na aplikaci 2N® IP Mobile, pak musíte číslo vyplnit ve formátu: "device:name". Pro náš příklad je použito jméno "iPad", viz obrázek níže.

V dalším kroku můžete interkom nastavit tak, aby automaticky přijímal příchozí hovory a byl tak jednoduše kdykoliv dostupný. Jděte do sekce  "Služby – Telefon – Hovory" a povolte Automaticky přijímat hovory pro SIP1 a SIP2, viz obrázek níže.

V posledním kroku jděte do sekce  "Služby - Telefon - SIP 1" a vyplňte políčko "Doména". Pro přímá volání (SIP direct call) z 2N® IP Interkomu na aplikaci 2N® IP Mobile je doporučeno vyplnit IP adresu tak, jak můžete vidět na obrázku níže (IP adresa interkomu je pro náš příklad 192.168.50.10).
Jak nastavit 2N® IP Mobile?

Aby bylo pomocí aplikace 2N® IP Mobile možné přijímat hovory, je prvně nutné nastavit jméno zařízení. Jméno zařízení používá interkom ke směrování hovoru místo IP adresy. Jděte do sekce "Settings - Device name" a nastavte vámi vybrané jméno, pro náš příklad jsme zvolili "IDT", viz obrázky níže.

 

 

Seznam zařízení připojených k 2N® Helios IP interkomu

Icon

Seznam připojených zařízení můžete jednoduše zobrazit ve webovém rozhraní 2N® IP Interkomu v menu Služby - 2N® Indoor Touch, viz obrázek níže.

Aplikace automaticky skenuje vaši lokální síť a hledá připojené 2N® IP Interkomy. Můžete je jednoduše přidat v sekci "Devices", kde přejdete do sekce "List of devices" a dotykem na tlačítko "+" zobrazíte dostupná zařízení.

 

V seznamu LAN devices můžete zobrazit všechny dostupné 2N® IP Interkomy. Dotykem na konkrétní řádek můžete přidat vybraný interkom, nebo můžete přidat všechny dotykem na "Select all devices"

 

 

Změna Display name

Icon

Přidržením jména řádku s konkretním 2N® IP Interkomem se otevře nové okno, kde je možné změnit název interkomu.

Po návratu do seznamu "List of devices" uvidíte interkomy, které jste v předchozím kroku vybrali.

Výběrem konkrétního 2N® IP Interkomu ze seznamu zařízení můžete sledovat video stream, zahájit hovor, otevřít zámek dveří, poslouchat audio stream bez aktivního hovoru a také můžete vytvořit screenshot z aktuálního náhledu.

 

Zámek dvěří

Icon

Zámek dveří může být sepnut kdykoliv - jak během aktivního hovoru tak během náhledu. Pokud budete chtít sepnout jiný zámek než defaultní Switch 1, jednoduše chvíli podržte prst na ikoně zámku a objeví se ikony 4 zámků.

Také není nutné nastavovat žádný kód zámku, komunikace s  2N® IP Interkomem je založena na proprietárních HTTP příkazech.

Požadavky na síť

Icon

Pro správnou funkci je nutné, aby všechny komponenty byly propojeny pomocí vyhovujících Ethernet/Wi-Fi síťových prvků, které jsou popsány v tomto FAQ: Síťové požadavky - Jakou LAN/Wi-Fi infrastrukturu potřebuji?

Prosíme, abyste tomuto FAQ věnovali zvýšenou pozornost a předešli tím tak jakýmkoliv výpadkům videa nebo zpoždění audia/videa. Děkujeme.

Error rendering macro 'faq_zapati' : Error occurred rendering template content