Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

FAQ bylo vytvářeno s FW 2.22, resp. 2.24

Podrobný návod pro nastavení displeje najedete najdete v manuálu: 5.3.8 Displej

Přihlaste se k webovému konfiguračnímu rozhraní Vašeho interkomu.

 

V sekci: Adresář – Uživatelé vytvořte telefonní seznam.

Přejděte do sekce Hardware – Displej

Na záložce – Displej

Zaškrtněte Povolení displeje

Přejděte na záložku – Jmenovky

Na této záložce se nastavují uživatelé zobrazovaní v režimu digitálních jmenovek. Můžete vybrat až 4 uživatele z adresáře a přiřadit je tlačítkům po stranách displeje.
Stiskem tlačítek se aktivuje volání na vybraného uživatele.

Záložka – Seznam / Adresář

Na této záložce se konfiguruje strukturovaný seznam uživatelů zobrazovaný na displeji. Seznam lze rozdělit do prakticky libovolného počtu skupin, a do každé ze skupin lze vložit libovolný počet uživatelů z adresáře. Do jedné skupiny nelze vložit jednoho uživatele vícekrát, ale každý z uživatelů adresáře se může nacházet ve více skupinách současně.          

                                               firmware 2.24.0 a novější:

Záložka – Prezentace

Kliknutím na ikonu (+) v sekci Hardware – Displej – Prezentace přidejte obrázky, které se budou zobrazovat po nastavené době nečinnosti. Obrázky mohou mít maximálně 320 x 240 px.

Kdy má být prezentace aktivována, a doba mezi přechodem na další snímek prezentace se nastavují pomocí Zpoždění aktivace prezentace a Přechod mezi obrázky prezentace.

Pořadí prezentace můžete měnit kliknutím a přetažením obrázku. Pokud si chcete některý z obrázků zvětšit, klikněte na ikonu lupy; pro odstranění použijte křížek.