Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon

Toto FAQ popisuje, jak nastavit CUCM 11 a 2N IP Interkom , aby bylo možné interkom připojit jako stanici. První část popisuje konfiguraci CUCM 11. Dozvíte se, jak vytvořit uživatele, telefon a přidat linku tomuto telefonu. Druhá část ukazuje, jak zaregistrovat 2N IP Interkom k vytvořené stanici na CUCM 11.

Jak nastavit CUCM 11

Jak přidat uživatele

Nejdříve musíte vytvořit uživatele. Vytvořte nového uživatele kliknutím na Add New v sekci User Management -> End User.

Pro toto FAQ jsme zvolili číslo 3650. Všechna pole, která tato číslo obsahují, musí být vyplněna.

Obrázky níže ukazují zbytek konfigurace pro tuto sekci. Vše je v defaultních hodnotách.

Jak přidat zařízení

V tomto kroku musíte vytvořit nové zařízení (telefon). Vytvořte nové zařízení kliknutím na Add New v sekci Device -> Phone.

Nyní je nutné nakonfigurovat právě vytvořené zařízení. Vyplňte MAC Address. Pro parametr Phone Button Template vyberte Third-party SIP Device (Advanced) pokud máte interkom s kamerou. Pokud máte interkom bez kamery, můžete zvolit Third-party SIP Device (Basic). Ujistěte se, že zbytek konfigurace odpovídá konfiguraci níže.

Jak přidat linku

V tomto kroku musíte vytvořit linku pro právě vytvořené zařízení. Vytvořte novou linku kliknutím na Add a new DN v sekci Device->Phone. 

Upravte zbylou konfiguraci podle obrázků níže.

Jak nastavit 2N IP Interkom 

Přihlašte se do webového rozhraní interkomu a jděte do sekce Services -> Phone -> SIP1 nebo SIP2 a upravte nastavení podle obrázku níže. 

Že se interkom správně zaregistroval k CUCM 11 je možné ověřit na hlavní stránce webového rozhraní na dlaždici "Status".