Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® Indoor Touch je určený pro audio a video komunikaci s 2N® IP Interkomy. Můžete zde vidět všechny interkomy připojené do stejné lokální sítě, můžete přijímat audio/video hovory, dále můžete provádět odchozí hovory na 2N® IP Interkomy a také můžete ovládat zámky připojené k interkomům.

2N® IP interkomy FW a licence

Icon

Důrazně doporučujeme používat aktuální verzi FW pro 2N® IP Interkomy, kterou můžete stáhnout zde.

Není potřeba mít licenci Enhanced integration nebo Gold pro 2N® IP Interkomy .

Jak nastavit 2N® IP Interkom?

  • firmware 2.23.1 a starší:

V prvním kroku jděte do sekce  "Adresář – Uživatelé", povolte Vámi vybranou pozici a nastavte "Telefonní číslo" které se bude vytáčet po stisku odpovídajícího tlačítka interkomu. Pokud budete chtít volat na 2N® Indoor Touchpak musíte číslo vyplnit ve formátu: "device:name". Pro náš příklad je použito jméno "IDT", viz obrázek níže.

V dalším kroku můžete interkom nastavit tak, aby automaticky přijímal příchozí hovory a byl tak jednoduše kdykoliv dostupný. Jděte do sekce  "Služby – Telefon – Hovory" a povolte Automaticky přijímat hovory pro SIP1 a SIP2, viz obrázek níže.

V posledním kroku jděte do sekce  "Služby - Telefon - SIP 1" a vyplňte políčko "Doména". Pro přímá volání (SIP direct call) z 2N® IP Interkomu na aplikaci 2N® Indoor Touch je doporučeno vyplnit IP adresu tak, jak můžete vidět na obrázku níže (IP adresa interkomu je pro náš příklad 192.168.50.10).  • firmware 2.24.0 a novější:

V prvním kroku jděte do sekce  "Adresář – Uživatelé", vytvořte nového uživatele a nastavte "Telefonní číslo" které se bude vytáčet po stisku odpovídajícího tlačítka interkomu. Pokud budete chtít volat na 2N® Indoor Touchpak musíte číslo vyplnit ve formátu: "device:name". Pro náš příklad je použito jméno "IDT", viz obrázek níže.

V dalším kroku můžete interkom nastavit tak, aby automaticky přijímal příchozí hovory a byl tak jednoduše kdykoliv dostupný. Jděte do sekce  "Služby – Telefon – Hovory" a povolte Automaticky přijímat hovory pro SIP1 a SIP2, viz obrázek níže.

V posledním kroku jděte do sekce  "Služby - Telefon - SIP 1" a vyplňte políčko "Doména". Pro přímá volání (SIP direct call) z 2N® IP Interkomu na 2N® Indoor Touch je doporučeno vyplnit IP adresu tak, jak můžete vidět na obrázku níže (IP adresa interkomu je pro náš příklad 192.168.50.10).


Jak nastavit 2N® Indoor Touch?

Po připojení 2N® Indoor Touch panelu do lokální sítě a k napájení (pomocí PoE nebo pomocí externího zdroje 12V DC/2A) dojde k jeho nabootování a poté uvidíte základní obrazovku (launcher). Dotykem na ikonu aplikace 2N® IP Mobile se aplikace otevře a bude možné vstoupit do jejího nastavení.

Aby bylo pomocí aplikace 2N® IP Mobile možné přijímat hovory, je prvně nutné nastavit jméno zařízení. Jméno zařízení používá interkom ke směrování hovoru místo IP adresy. Jděte do sekce "Settings - Device name" a nastavte vámi vybrané jméno, pro náš příklad jsme zvolili "IDT", viz obrázky níže.

   

Seznam zařízení připojených k 2N® Helios IP interkomu

Icon

Seznam připojených zařízení můžete jednoduše zobrazit ve webovém rozhraní 2N® IP Interkomu v menu Služby - 2N® Indoor Touch, viz obrázek níže.

Aplikace automaticky skenuje vaši lokální síť a hledá připojené  2N® IP Interkomy. Můžete je jednoduše přidat v sekci "Devices" dotykem na tlačítko "+".

 

V seznamu LAN devices můžete zobrazit všechny dostupné 2N® IP interkomy. Dotykem na konkrétní řádek můžete přidat vybraný interkom, nebo můžete přidat všechny dotykem na checkbox v pravém horním rohu.

 

Změna Display name

Icon

Dotykem na ikonu tužky můžete změnit display name pro každý 2N® IP Interkom.

Dotykem na tlačítko pro potvrzení  přidáte vybrané zařízení to seznamu a aplikace je připravena k volání.

Výběrem konkrétního 2N® IP Interkomu ze seznamu zařízení můžete sledovat video stream, zahájit hovor, otevřít zámek dveří, poslouchat audio stream bez aktivního hovoru a také můžete vytvořit screenshot z aktuálního náhledu.

Zámek dvěří

Icon

Zámek dveří může být sepnut kdykoliv - jak během aktivního hovoru tak během náhledu. Pokud budete chtít sepnout jiný zámek než defaultní Lock 1, jednoduše chvíli podržte prst na ikoně zámku a objeví se ikony 4 zámků.

Také není nutné nastavovat žádný kód zámku, komunikace s  2N® IP Interkomem je založena na proprietárních HTTP příkazech.

Požadavky na síť

Icon

Pro správnou funkci je nutné, aby všechny komponenty byly propojeny pomocí vyhovujících Ethernet/Wi-Fi síťových prvků, které jsou popsány v tomto FAQ: Síťové požadavky - Jakou LAN/Wi-Fi infrastrukturu potřebuji?

Prosíme, abyste tomuto FAQ věnovali zvýšenou pozornost a předešli tím tak jakýmkoliv výpadkům videa nebo zpoždění audia/videa. Děkujeme.