Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • FAQ bylo vytvořeno s firmware 2.12 a 2N® IP Eye verze 1.1.3.0.11
 • Stáhněte si program 2N® IP Eye (dále jen "Eye") a nainstalujte na váš počítač. Program 2N® IP Eye můžete stáhnout na webové stránce: http://www.2n.cz/en/products/intercom-systems/door-and-security-intercoms/helios-ip-vario/downloads/
 • Instalace programu 2N® IP Eye vyžaduje otevření portu 443 UDP. Proto tento port povolte ve vašem firewallu
 • Po dokončení instalace se objeví ikona Eye na ploše vašeho PC. Když program otevřete, objeví se tray ikona v hlavním panelu Windows

Jak nastavit 2N® IP Interkom

 • Můžete nastavit funkci Pop-up v 2N® IP Interkomu. Pop-up funkce znamená, že pokud bude odchozí hovor z 2N® IP Interkomu, tak se automaticky na zvolené IP adrese počítače otevře okno 2N® IP Eye.

Poznámka

Icon

Na tabletech s operačním systémem MS Windows nefunguje funkce Pop-up (vyskakovacího okna).

             firmware 2.23.1 a starší:

             firmware 2.24.0 a novější:

 • Pokud je váš počítač zaregistrován k doménovému serveru, můžete využít volání na jméno vašeho počítače místo IP adresy. Vaše IP adresa se může změnit, ale doménové jméno vašeho PC zůstane stejné

      firmware 2.23.1 a starší:

             firmware 2.24.0 a novější:

 • Aby bylo možné pomocí Eye ovládat zámky a byl vidět obraz kamery z 2N® IP Interkomu je potřeba nastavit přístup do interkomu. První možností je nastavení nezabezpečeného přístupu, pak všichni uživatelé budou moci využívat Eye bez logování. Služby - HTTP API - Služby: Switch API a Camera API (Typ připojení: Nezabezpečené (TCP) Autentizace: Žádná)

 • Je také možnost vytvořit zabezpečený přístup do  2N® IP Interkomu a definovat přístup k funkcím. Běžte do Služby - HTTP API - Účet 1 a definujte co uživatel může vidět a ovládat.

 

Nastavení aplikace 2N® IP Eye:

 • Pro nastavení aplikace jděte do Settings...

 • V záložce Intercoms můžete přidat až 100 kamer z 2N® IP Interkomů vrátníků. IP adresy můžete přímo zapsat anebo můžete vyhledat všechny 2N® IP Interkomy připojené ve vaší síti.
 • Pokud jste nastavili zabezpečený přístup v HTTP API, musíte vyplnit login v parametrech Credentials

 • V záložce "Video calls" můžete nastavit ikony pro ovládání spínačů, které jsou v 2N® Helios IP. Můžete také nastavit ikonu, která bude přepínat mezi interní a externí kamerou. Jak nastavit externí kameru můžete najít v tomto FAQ: Externí kamera - Jak ji nastavit na 2N®Helios IP?

 

 • V záložce Surveillance můžete nastavit monitorování až 10x10 oken (celkem až 100 vrátníků).

 • V poslední záložce General Settings můžete nastavit Stay on top nebo Run on startup.


 • Na následujících obrázcích můžete vidět, jak vypadá probíhající hovor z monitorovaného interkomu. Pomocí ikon můžete ovládat spínače a přepínání mezi interní a externí kamerou. Obraz kamery je možné sledovat také ve fullscreen módu. Fullscreen mód zobrazíte dvojklikem na Pop-up okno a nebo vyvolání kontextové nabídky přes pravé tlačítko a vybrat Full screen mode.

 

 • A na posledním obrázku je vidět, jak to vypadá, pokud aplikce 2N® IP Eye snímá kamery z více vrátníků.