Skip to end of metadata
Go to start of metadata
K čemu jsou elektrické výstupy?

Elektrické výstupy jsou konektory na 2N® IP Interkomech, na které můžete připojit dveřní zámek, systém domácí automatizace, EZS, světlo apod. Jednoduše cokoliv, co může být ovládáno elektrickým signálem.

Jaké výstupy jsou k dispozici?

Obecně jsou k dispozici dva druhy:

 • Aktivní výstup - dva konektory, mezi kterými buď je, nebo není napětí. Napětí je mezi 8 až 14 V DC, a může poskytnout až 700mA proudu, podle typu interkomu. Detaily aktivního výstupu jsou vždy uvedeny v instalačním manuálu, který je pro každý typ interkomu specifický. Tyto parametry jsou uvedeny také níže.
 • Pasivní výstup (Relé, Relátko, spínač) - tři konektory, NO normálně otevřený, C společný, NC normálně zavřený. Vždy dva z těchto konektorů by měli být použity. Jeden z nich musí být C, v kombinaci NO (obvod je v běžném stavu rozpojen) nebo NC (obvod je v běžném stavu spojen).

Každý interkom má jiný počet aktivních výstupů a relé. Některé výstupy jsou přímo na základní jednotce interkomu, některé jsou na příslušenství nebo rozšiřujících modulech.

Co jsou zámky v konfiguraci 2N® IP Interkomu?

V terminologii 2N® IP Interkomů používáme zámky jako objekt v nastavení, který obsahuje sadu parametrů. Nastavení zámku říká, jaké jsou přístupové kódy, časový profil, který elektrický výstup je použit a další parametry. Vždy máte k dispozici čtyři zámky, bez ohledu na to, kolik interkom obsahuje fyzických elektrických výstupů. Tím je možné mít více zámků spojených s jedním elektrickým výstupem. To dává možnost mít dvě sady nastavení pro jeden výstup.

Příklady použití dvou zámku s jedním elektrickým výstupem, například interkom s klávesnicí kontrolující vchod do prodejny:

 • PIN kód 1234* otevírá dveře na 5 sekund, takže zaměstnanec si může otevřít dveře a vejít. Manažer prodejny má ještě k dispozici jiný kód, 4321* kterým ráno otevře dveře prodejny a večer je zase zavře kódem 4322*. Takže zaměstnanec může vejít do prodejny, ale jenom manažer může otevřít prodejnu pro zákazníky.
 • Kód pro zaměstnance z výše uvedeného příkladu 1234* může být ještě omezen časovým profilem který začíná hodinu před otevírací dobou a končí hodinu po ní. Manažer by pro vstup do prodejny měl jiný kód který by fungoval 24/7.

Co když potřebuji více nastavení?

Pro komplikovanější scénáře, ovládání více výstupů a pod, doporučujeme použít vlastní skriptovací funkce  - Automatizace.

Jaké jsou možnosti jednotlivých typů interkomů

2N® IP Verso

Počet zámků: 4

Počet výstupů: 1 aktivní výstup a 1 relé na hlavní jednotce. 2 relé na každém I/O module. Maximum 29 I/O modulů v instalaci.

 • Relé: do 30 V / 1 A AC/DC
 • Aktivní výstup: 8 až 12 V DC podle napájení (PoE: 10V; adaptér: napětí zdroje minus 2 V), max 400 mA

2N® IP Vario

Počet zámků: 4

Počet výstupů: 1 výstup na základní jednotce, alternativně aktivní nebo pasivní (relé) mód (nastavuje se pomocí jumprů), jedno relé navíc na přídavném spínači, dvě relé navíc na čtečce karet

 • Relé: do 30 V / 1 A AC/DC
 • Aktivní výstup: 10 až 14 V DC podle napájení (PoE: 14V; adaptér: napětí zdroje), max 700 mA

2N® IP Force and Safety

Počet zámků: 4

Počet výstupů: 1 aktivní výstup a 1 relé na hlavní jednotce. 2 relé na přídavném spínači nebo čtečce karet

 • Relé: do 30 V / 1 A AC/DC
 • Aktivní výstup: 9 až 13 V DC podle napájení (PoE: 9V; adaptér: napětí zdroje minus 1 V), max 700 mA

2N® IP Uni

Počet zámků: 1

Počet výstupů: 1 aktivní výstup a 1 relé; nedají se kontrolovat odděleně

 • Relé: do 30 V / 1 A AC/DC
 • Aktivní výstup: 8 až 12 V DC podle napájení (PoE: 9 V; adaptér: napětí zdroje minus 2 V), max 500 mA

2N® IP Audio Kit and Video Kit

Počet zámků: 4

Počet výstupů: 2 aktivní výstupy a 1 relé

 • Relé: do 30 V / 1 A DC nebo 125 V / 0.3 A AC
 • Aktivní výstup: PoE 10V; adaptér: napětí zdroje minus 2 V, maximum 11 V, max 400 mA

2N® IP Base

Počet zámků: 2

Počet výstupů: 1 aktivní výstup a 1 relé

 • Relé: do 30 V / 1 A AC/DC
 • Aktivní výstup:8 až 12 V DC podle napájení (PoE: 10 V; adaptér: napětí zdroje -2 V), max 600 mA 

 2N® LTE Verso

 Počet zámků: 4

 Počet výstupů: 1 aktivní výstup a 1 relé na hlavní jednotce. 2 relé na každém I/O module. Maximum 29 I/O modulů v instalaci.

 •  Relé: do 30 V / 1 A AC/DC
 • Aktivní výstup: 8 až 12 V DC podle napájení (PoE: 10V; adaptér: napětí zdroje minus 2 V), max 400 mA