Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Standardní procedura pro komunikaci mezi 2N®  Helios IP and 2N® Indoor Touch je příjem příchozího hovoru na 2N® Indoor Touch pomocí tlačítka 9-Call (Obrázek č.1), otevřít dveře pomocí tlačítka 10 - Door a poté zavěsit opět pomocí tlačítka 9 - Hang up

Obrázek č.1

V případě, že máte v zařízení 2N®  Helios IP zakoupenou licenci Enhanced integration, případně Gold, které podporují funkcní Automation je možné nastavit, aby byl hovor ukončen již po stisku tlačítka 10 na 2 N® Indoor Touch.


Na obrázku č.2 je znázorněno, co je třeba nastavit v sekci Automation:

Obrázek č.2

 

V tomto nastavení je detekován DTMF kód 00 (použit ve výchozím nastavení) a za podmínky, kdy je zároveň aktivní hovor dojde k ukončení hovoru po zadání tohoto kódu. Prodlevu lze nastavit v řádku 3 - event delay.

Jako Event DTMF pressed musí být použit DTMF kód, který je v konfiguraci použit pro otevření zámku.

Tato funkce je dostupná pro 2N® Helios IP Mobile - verze 3