Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The 2N® IP Safety má možnost ovládat LED podsvícení pro tlačítka 1,2 a 3 pomocí Automation funkce.

  • led_key1 – první tlačítko 2N® IP Safety
  • led_key2 – druhé tlačítko 2N® IP Safety
  • led_key3 – třetí tlačítko 2N® IP Safety

Níže je uveden jeden z možných příkladů použití a nastavení pomocí Automation. Fuknce reaguje na událost MulticastTrigger (command "mluv"). Další zařízení generuje Akci Multicast Request s příkazy "mluv" případně "ticho" pro situace, kdy je tlačítko je nebo není stisknuté. 

Automatizaci si můžete stáhnout zde: Safety_LEDs_blikání.am