Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Naše nová vnitřní jednotka 2N® Indoor Touch je primárně určena pro audio a video komunikaci s vrátníky 2N® Helios IP. Za tímto účelem je v jednotce již z výroby nainstalována aplikace 2N® Helios IP Mobile, díky které uvidíte veškeré vrátníky připojené ve Vaší lokální (LAN) síti. S touto jednotkou tak máte možnost přijímat příchozí audio/video hovory z vrátníku, uskutečnit hovor do vrátníku a také ovládat zámek připojený k vrátníku.

Poznámka: V případě fw. verze 1.4.4 a starší je nutné pro ovládání zámku ověřit, že máte ve vrátníku 2N® Helios IP nahránu Enhanced Integration licenci (nebo Gold license). Zámek je totiž ovládán přes HTTP příkazy, případně provést upgrade fw IndoorTouche na verzy 1.5 případně vyšší, kde je podpora ovládání zámku pomocí DTMF.

Jak nastavit vrátník 2N® Helios IP?

V prvním kroku jděte do záložky "Adresář – Telefonní seznam" a povolte jednu z uvedených pozic v tel. seznamu. Zde dále nastavte "Telefonní číslo", které bude vytočeno, jakmile dojde ke stisku patřičného tlačítka. Jelikož se bude jednat o hovor na vnitřní jednotku 2N® Indoor Touch, na které je nainstalována aplikace 2N® Helios IP Mobile, je nutné zadat číslo ve formátu "device:jméno". Na níže uvedeném obrázku je použito jméno "ICU".

 

Pokud jste uživatele nastavili dle výše uvedeného obrázku, potom se přesuňte do záložky "Služby – Streamování – JPEG" a povolte stahování snímků tak, jak je ukázáno na následujícím obrázku. Toto je potřeba nastavit pouze pro fw  HIP 2.9 a starší.

 

V dalším kroku přejděte do sekce "Služby – Telefon – Hovory" a změňte způsob aktivace příchozích hovorů na "Automaticky" (viz. obrázek níže). V praxi to znamená, že veškeré příchozí hovory na vrátník budou ihned automaticky vyzvednuty a spojeny. 

 

Poznámka: Ještě zůstaňte v sekci "Služby - Telefon", pouze překlikněte na záložku "SIP 1", kde je třeba korektně vyplnit pole "Doména". Právě pro hovory z vrátníku na aplikaci 2N® Helios IP Mobile verze 2 je doporučeno zde vyplnit právě IP adresu vrátníku tak, jak je ukázáno na následujícím obrázku (IP adresa vrátníku je 192.168.50.134). Pokud toto nastavení přeskočíte, potom se může stát, že 2N® Indoor Touch nebude správně zpracovávat příchozí hovory.


V případě fw. verze 1.4.4 a starší je nutné pro ovládání zámku přejít do sekce "Hardware – Spínače – Rozšířené" a povolit zde řízení spínačů pomocí HTTP příkazů. To Vám zajistí, že budete moci ovládat zámek přímo z  jednotky 2N® Indoor Touch!. Další možností je provést upgrade fw IndoorTouche na verzy 1.5 případně vyšší, kde je podpora ovládání zámku pomocí DTMF.

Na závěr nastavíme v Menu Služby-HTTP API Nastavíme Nezabezpečené (TCP) pro Switch API a Camera API a jako Autentizace zvolíme Žádná.

Jak nastavit vnitřní jednotku 2N® Indoor Touch?

 

Jakmile připojíte 2N® Indoor Touch k síti (napájení může být přes adaptér 12V / 2A nebo přes PoE), tak dojde k jeho spuštění a Vy uvidíte úvodní obrazovku, která odpovídá obrázku uvedenému níže. Poté stačí prstem kliknout na ikonu aplikace "2N® Helios IP Mobile“, která je v pravém horním rohu obrazovky.

Poznámka: tato jednotka v současné době nemá integrovaný Wi-Fi modul (nutné použít ethernetový kabel) a je potřeba, aby IP adresa byla přidělena DHCP serverem (nikoliv staticky)! Při staticky nastavené IP adrese nemusí některé funkce v současné době fungovat.

 

Aplikace následně prohledá LAN síť, ve které nalezne všechny vrátníky 2N® Helios IP. Stačí si pouze vybrat jeden z těchto vrátníků, kliknout na něj a v pravé polovině displeje uvidíte video z tohoto vrátníku. Dále na displeji uvidíte ještě tři tlačítka, díky nimž je možné volat z jednotky 2N® Indoor Touch do vrátníku, připoslouchávat audio z vrátníku a jednoduše ovládat zámek připojený k vrátníku. Pokud přidáte další vrátník do LAN sítě či změníte nastavení některého z existujících vrátníků, potom jednoduše přejeďte prstem v menu směrem dolů tak, jak je ukázáno na obrázku níže a dojde tím k aktualizaci seznamu detekovaných vrátníků.

 

 

                                                            Verze 1.5                                                                                                                                                Verze 1.4

 1. Vstup do konfigurační části aplikace
 2. Seznam dostupných komunikátorů a zařízení na SIP proxy
 3. Seznam zmeškaných hovorů
 4. Klávesnice pro SIP proxy hovory
 5. Stav SIP proxy
 6. Editace zobrazených Heliosů IP a jejich nastavení
 7. Video přenos
 8. Uložení aktuálního snímku videa
 9. Ovládání hovorů
 10. Ovládání zámků / dveří (Pokud podržíte tuto možnost, můžete vybrat, který zámek chcete aktivovat)
 11. Povolení / zakázání příposlechu


Aby bylo možné přijímat hovory na vnitřní jednotce, musíte správně nastavit jméno zařízení, které je vrátníkem použito při sestavování hovoru (místo IP adresy). V našem případu je to "ICU". Pro nastavení musíte prstem kliknout na ikonu třech teček pod sebou ("Nastavení") v levém horním rohu aplikace. Pokud nenastavíte toto jméno shodně s tím, které je použito ve vrátníku (v telefonním seznamu), potom se na vnitřní jednotku nedovoláte! Nastavení je ukázáno na následujícím obrázku.

 

                                                               Verze 1.4                                                                                                        Verze 1.5

 

Pro nastavení otevírání zámku pomocí DTMF klikněte na symbol tužky pro každé ze zařízení. Vstoupíte tak do Menu- Editing deice, kde můžete nastavit DTMF pro každý ze 4 spínačů, dle nastavení v HIP zařízení. Nezapomeňte vložit nakonec symbol "hvězdička" pro potvrzení DTMF volby.

 

Nyní je vše nastaveno a Vy byste měli vidět video z vybraného vrátníku a také byste měli být schopni přijmout příchozí hovor. Jakmile hovor nepřijmete (budete mít zmeškaný hovor), potom na něj budete upozorněni červeně blikajícím nápisem 2N, který se nachází pod samotným displejem. Chcete-li zkontrolovat, od koho máte zmeškaný hovor, přejděte do sekce "Zmeškané hovory".


 

 

 • No labels