Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Díky integraci VoIP rozhraní lze do 2N® Net Audio Decoder systému hlásit z jakéhokoli IP telefonu, IP ústředny/SIP proxy. Toto FAQ Vás provede potřebným nastavením pro hlášení z IP telefonu v režimu point-to-point (telefon není registrován v IP ústředně).

Co je důležité vědět:

 • VoIP trunk slouží jako Zvukový zdroj, který je použit v Relaci s definovanými destinacemi do kterých je hlášení směrováno
 • VoIP trunk je vždy vytvořen mezi 2N® IP Audio Manager serverem a IP zařízením (IP telefon, IP PBX/SIP proxy)
 • VoIPový zdroj může být v režimu:
  • point-to-point (bod bod), kdy IP zařízení (telefon, ústředna) volá IP adresu 2N® IP Audio Manager serveru a port definovaný ve vytvořeném VoIP zdroji.
  • registrovaný trunk na účet/uživatele vytvořeného na straně IP PBX/SIP proxy. V tomto případě se pak volá číslo registrovaného účtu/uživatele
 • Při úspěšném hovoru se přehraje volajícímu GONG, na znamení že může začít hlásit.
 • Poporované kodeky: G711a, G711u

 

Nastavení hlášení

V našem příkladu pro hlášení do 2N® IP Audio Manager systému použijeme IP telefon, který nebude registrován do IP PBX/SIP proxy. Volání (VoIP trunk) tak bude bude v režimu point-to-point. Z IP telefonu budeme volat IP adresu PC na kterém běží 2N® IP Audio Manager server a port definovaný ve vytvořeném VoIP zdroji.

10.0.14.23 - IP adresa PC na kterém je instalován 2N® IP Audio Manager server

5061 - naslouchací port VoIP trunku

10.0.14.37 - IP adresa telefonu. Pro aktivaci hlášení použijeme tlačítko rychlé volby

 • Spustě aplikaci 2N® IP Audio Control Panel:
 • v menu Zvukové Zdroje klikněte na Přidat VoIP zdroj. Vyberte možnost Místní VoIP vstup (point-to-point). V případě potřeby můžete změnit port. Uložte.

 • V menu Relace vytvořte novou prázdnou Relaci, do které přidáte VoIP trunk jako zdroj, zároveň přidejte destinace, do kterých bude hlášení směrováno.

 • Toto je veškeré nastavení, které je třeba na straně 2N® IP Audio Control Panel

Nastavení IP telefonu (Well T26):

 • V dalším kroku nastavíme volání z IP telefonu pod tlačítko rychlé volby, abychom nemuseli ručně vytáčet celý řetězec znaků, který je třeba použít při volání point-to-point.
 • Pod rychlou volbu tlačítka uložíme následující řetězec: sip:x@10.0.14.23:5061  (x - neexistující uživatel, 10.0.14.23 - IP adresa 2N® IP Audio Manager serveru, 5061 - naslouchací port VoIP zdroje)

 

 • Tímto krokem je nastavení hotovo. Pro hlášení z IP telefonu zmáčkněte tlačítko rychlé volby. Po úspěšném spojení hovoru se přehraje gong a poté již můžete hlásit.

Tip: v případě VoIP trunku s registrací, bychom z IP telefonu vytáčeli pouze číslo pobočky/uživatele např. 101

Pokud slyšíte gong, ale nejde slyšet samotné hlášení, zkontrolujte zda nemáte aktivní současně jak ethernetové tak WiFi připojení. Případně zkuste vypnou a opět zapnout 2N® IP Audio Manager server.