Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vlastnosti produktu

 • Umožňuje použít běžné 2-drátové analogové vedení pro připojení IP interkomu a zajišťuje PoE napájení
 • Propojení ethernetu na velké vzdálenosti pomocí 2-drátového vedení či koaxiálního kabelu
 • Jednoduchá konfigurace, žádné nastavování IP adres a síťových parametrů, plug&play zařízení

Obsah balení

 • 2x převodník z Ethernetu na koaxiální kabel či 2-drátové vedení
 • 1x napájecí adaptér

Instalace a použití

 • Umístěte "master" jednotku 2N® 2Wire do místa, kde Vám končí ethernetový kabel a začíná 2-drátové vedení.
 • Připojte ethernetový kabel a 2-drátové vedení do "master" jednotky
 • Umístěte "slave" jednotku 2N® 2Wire do místa, kde budete převádět 2-drátové vedení zpět na Ethernet. Dejte pozor na zachování polarity 2-drátového vedení.
 • Připojte napájecí zdroj (je součástí balení) k “master” jednotce.
 • Kterákoliv z jednotek může být zapojena jako “master” nebo jako "slave". Master jednotka je ta, ke které je připojen napájecí zdroj, zatímco slave jednotka je napájena po 2-drátovém vedení.
 • Svítí-li nad nápisem "Power" modrá LED dioda, znamená to, že jsou obě jednotky napájené
 • Diody "BNC" a "PoE" by měly zeleně blikat. Takovýto stav značí navázané spojení mezi jednotkami a přenos dat.

Specifikace

 • Rychlost : 10/100 Base T, half/full duplex, auto-negotiation
 • IEEE 802.3 af/at standard - 40Watt na port s podporou PoE+
 • Typ kabelů: 2-drátové vedení, Ethernet kabel Cat 5e., Cat 6. či vyšší
 • Impedance: 25Ω až 100Ω
 • Přenosová vzdálenost: Typicky kolem 220m při použití Ethernet kabelu Cat6 a s napájením přes PoE na vzdáleném konci; lze použít na vzdálenost až 750m, přičemž záleží na typu použité kabeláže (2-drátového vedení) a na různých typech rušení

LED indikátory

 • Napájení (Power): Modrá – napájeno
 • BNC : Zelená – spojeno
 • PoE : Zelená – spojeno

2N® 2Wire Spojovací proces

V případě, že používáte více jak jeden pár 2Wire, napájený z jedné elektrické fáze, musíte každé dvě zařízení v páru spárovat. V případě, že by jste toto neudělali, je možné, že by spolu zařízení nekomunikovala správně.

Před zahájením spojovacího procesu je potřeba mít obě zařízení spolu propojená (pomocí koaxiálního kabelu nebo dvoulinky) a udělat rozpojovací proces. Rozpojovací proces zaručí, že vaše jednotka 2Wire v tuto chvíli není spárována s jinou jednotkou a že je možné ji spárovat. Rozpojovací proces je popsán níže.

Aby jste mohli zařízení spárovat dohromady, je potřeba mít nějaký tenký, delší předmět (například kancelářskou sponku nebo špendlík). Strčte tenký předmět do díry PoE LED zdířky a zmáčkněte tlačítko, které se zde vyskytuje po dobu dvou vteřin. Jakmile tlačítko pustíte, měli by se diody zařízení rozblikat, čímž indikují, že zařízení je v hledacím módu a hledá svou protistranu.

Vezměte si druhou jednotku a proces zopakujte. Jakmile pustíte tlačítko i na druhé jednotce, začnou obě jednotky blikat.

Jakmile přestanou LED diody blikat rozsvítí se BNC dioda signalizující, že jednotky jsou spárované a připravené k použití.

2N® 2Wire Rozpojovací proces

V případě, že máte dvě spárované jednotky a chcete, aby komunikovaly s jinou jednotkou než doposud, je potřeba provést rozpojovací proces. Vezměte si do ruky nějaký tenký, delší předmět (například kancelářskou sponku nebo špendlík) a vsuňte ho do zdířky PoE LED diody, kde je umístěno tlašítko. Toto tlačítko stlačte po dobu 10 sekund dokud BNC dioda nepřestane svítit.

Proces opakujte i s druhou jednotkou.

Připojení více jak 1 slave jednotky k 1 master jednotce

K jedné master jednotce můžete připojit celkem až 4 slave jednotky. Propojení může být uděláno 2 způsoby:

 1. Pomocí koaxiálního kabelu a splitteru pro koaxiální kabel

 2. Pomocí 4 párů kabelů, které připojíte na převodník koaxiálního kabelu dodávaného v balení s 2Wire. 

Pokud používáte více jak jednu slave jednotku připojenu k master jednotce, doporučujeme připojit napájení také na straně slave jednotky k zabezpečení nejlepšího výkonu.

2N® 2Wire