Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V tomto dokumentu je popsáno, jak nastavit 2N® IP Interkom a IP telefon Grandstream GXV3240 pro přímé volání (peer to peer) z jednoho zařízení na druhé. Samozřejmě se zde také nabízí možnost registrovat IP telefon a vrátník k IP ústředně či SIP proxy serveru, nicméně to není obsahem tohoto FAQ.

Poznámka: použité IP adresy se budou vždy lišit v závislosti na Vaší síti. V níže uvedeném příkladu je použita IP adresa 192.168.50.199 pro 2N® IP Interkom a dále IP adresa 192.168.50.196 pro Gradnstream GXV3240.

Použitý model Grandstream GXV3240: hardware revision - V1.7A, system version : 1.0.1.27, recovery version : 1.0.1.3, boot version : 1.0.1.3, kernel version : 1.0.1.3, Android™ version : 4.2.2

Jak nastavit 2N® IP Interkom?

Nastavení  2N® IP Interkomu je velmi snadné. Nejprve je nutné vytvořit nového uživatele a přidělit mu telefonní číslo – v našem případě se bude jednat o přímý hovor (peer to peer) na telefon GXV3240. Z toho důvodu zadáme telefonní číslo ve tvaru sip:IP_adresa (příp. sip:x@IP_adresa), kde IP_adresa je IP adresa telefonu GXV3240. Nastavení odpovídá níže uvedenému obrázku.

                                                      firmware 2.24.0 a novější:

 

V dalším kroku přejdeme do sekce "Služby – Telefon – IP" a do pole "Doména" vyplníme IP adresu 2N® IP Interkomu.

 

Nakonec ještě můžeme upravit nastavení video kodeků a rozlišení videa. Toto nastavení provedeme v sekci "Služby – Telefon – Video", kde lze nastavit maximální rozlišení pro daný model vrátníku (VGA případně HD, jenž je podporováno pouze vrátníkem 2N® IP Verso), změnit snímkovací frekvenci a také přenosovou rychlost

Může se stát, že po nastavení obou zařízení a uskutečnění testovacího hovoru budete mít pouze jednosměrné audio. Pokud se to stane, jděte prosím do sekce 

Služby->Telefon->Video a povolte parametr Kompatibilita s telefony Polycom.

Jak nastavit IP telefon Grandstream GXV3240?

Nejjednodušší způsob nastavení tohoto IP telefonu je přes webové rozhraní, nicméně se zde nabízí i možnost nastavení telefonu přímo přes dotykovou obrazovku. Níže je popsáno nastavení telefonu přes webové rozhraní po uvedení telefonu do továrních hodnot:

V prvním kroku je nezbytné povolit a nastavit první uživatelský účet "Account 1". Jak bylo řečeno na začátku tohoto dokumentu, tak budeme nastavovat přímo spojení mezi vrátníkem a IP telefonem, proto do pole "SIP Server" vyplníme IP adresu 2N® IP Interkomu.

 

Dále přejděte do nastavení SIPu "SIP Settings" a vypněte registraci "SIP registration".

A na závěr aktivujte provedené změny.