Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Current »

K zajištění správné funkcionality 2N® LiftNet, je zapotřebí správného uzemnění, které zajistíte díky uzemněnému napájení DC12V. 2N® LiftNet má zbylé rozhraní galvanicky propojena (Obr. 1).

                                                                                                                                      Obr. 1

  • No labels