Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Před instalací docházky na Windows 8 je vhodné zkontrolovat nastavení systému.

1)    Základní nastavení

 

Start / Nastavení / Ovládací panely / Programy a funkce / Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows

Je nutno mít zaškrtnuté (viz. obrázky):

  • .NET Framework 4.5. Advanced Services / ASP.NET 4.5
  • .NET Framework 4.5. Advanced Services / Služby WCF / Aktivace protokolem HTTP
  • .NET Framework 4.5. Advanced Services / Služby WCF / Sdílení portu TCP
  • Webové služby / Funkce pro vývoj aplikací / Filtry ISAPI
  • Webové služby / Funkce pro vývoj aplikací / Rozšíření ISAPI
  • Webové služby / Funkce pro vývoj aplikací / Rozšiřitelnost rozhraní ASP.NET 3.5
  • Webové služby / Funkce pro vývoj aplikací / Rozšiřitelnost rozhraní ASP.NET 4.5
  • Webové služby / Funkce pro vývoj aplikací / Technologie ASP.NET 3.5
  • Webové služby / Funkce pro vývoj aplikací / Technologie ASP.NET 4.5

2)    Kontrola nastavení IIS

 

Kontrola, zda je v IIS nainstalováno ASP.NET (viz. obrázek)

Start / Nastavení / Ovládací panely / Nástroje pro správu / Správce Internetové informační služby


3)    Nastavení Execution policy

 

Pokud během instalace vyskočí chyba:  „The file ~~~.ps1 cannot be loaded. The execution of scripts is disabled on this system. Please see "Get-Help about_signing" for more details.“, řeší to následující postup:

a)      Podívat se do registru pomocí programu Regedit:

 Klíč  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PowerShell\1\ShellIds\Microsoft.PowerShell

Bývá nastaveno na RemoteSigned.

b)      Spustit program PowerShell jako správce:

a dát Set-ExecutionPolicy Unrestricted

c)      Provést instalaci docházky

d)      Powershellem vrátit původní nastavení Execution policy

4)     Chyba při přihlašování k aplikaci

Pokud se po spuštění aplikace Docházka objeví chyba při přihlašování (viz. obrázek):

je potřeba restartovat databázi (viz. obrázky):