Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toto FAQ v několika základních krocích popisuje, jak lze integrovat vrátník 2N® IP Interkom do VMS systému (video-monitorovací software) firmy Bosch. Tohoto je možné dosáhnout díky protokolu ONVIF (konkrétně ONVIF profil S). Protokol ONVIF propojuje dohromady výrobce kamer, VMS systémů, úložišť pro nahrávaná videa a přístupových systémů. S ohledem na 2N® IP Interkom je toto velice důležité, jelikož ve své firmě můžete mít jedno komplexní řešení (bez ohledu na výrobce), díky němuž uvidíte video ze všech připojených kamer v daném objektu a tudíž i z 2N® IP Interkom!

Poznámka: aby bylo možné odesílat video z 2N® IP Interkomu do VMS platformy, musí být ve vrátníku nahrána Enhanced video licence (případně Gold licence).

Jak nastavit 2N® IP Interkom?

Nastavení vrátníku je velice jednoduché. V prvním kroku ověřte, zda je ve vrátníku skutečně nahrána potřebná licence – jděte do sekce "Systém – Licence – Stav licence". Dále přejděte do sekce "Služby – Streamování – ONVIF" a nastavte zde "Discoverable" mód. Toto nastavení je znázorněno na níže uvedeném obrázku

                                      firmware 2.24.0 a novější

V dalším kroku je třeba povolit RTSP streamování, tj. odesílání videa z vrátníku na nějaké zařízení třetí strany. Toto nastavení je v sekci "Služby – Streamování – RTSP", kde musíte zaškrtnutím povolit RTSP server a také streamování videa (NEpovolujte streamování audia)! Na závěr vyberte video kodek H.264 a povolte UDP unicast. Veškerá tato nastavení jsou znázorněna na obrázku níže.

                                      firmware 2.24.0 a novější

Jak nastavit systém Bosch?

Jakmile si otevřete konfiguračního klienta (Configuration Client) od fy. Bosch, přejděte do menu "Zařízení" umístěného v horní liště nástroje a v sekci "Zařízení VRM" si vyberte úložiště (v našem příkladu byla pro 2N® IP Interkom vytvořena tato cesta: "VRM devices – IP_address_of_VRM – Pool – Streaming Gateway"). Vše je znázorněno na následujícím obrázku. V pravé části obrazovky dojde k prohledání celé Vaší sítě a Vy uvidíte veškerá nalezená zařízení podporující protokol Onvif. V našem příkladu byla nalezena pouze kamera z 2N® IP Interkomu s adresou 173.215.12.163. Po rozkliknutí tohoto zařízení vyplňte přihlašovací údaje (admin : 2n) a klikněte na tlačítko "Připojit".

Po stisknutí tlačítka "Připojit" se připojíte k 2N® IP Interkomu pomocí Onvif protokolu a můžete tak nastavit veškeré potřebné parametry pro tento protokol. Mezi nejdůležitější patří zcela jistě nastavení profilu na "Profile2" – jedná se o profil založený na kodeku H.264, který je v tomto případě použit pro streamování obrazu! Nezapomeňte také nastavit název kamery VSG a poté uložit nastavení!

V dalším kroku je nutné nastavenou kameru (2N® IP Interkom) přesunout z levé části vyhledaných zařízení do pravé, kde jsou umístěny aktivní kamery, ze kterých je přijímán obraz.

Na závěr se přepněte do menu "Mapy a struktura“ umístěného v horní liště programovacího nástroje, kde si můžete dohledat přidanou kameru 2N® IP Interkomu. Pokud máte v systému nahrány nějaké mapy objektu, můžete tam kameru přidat a začlenit ji do Vaší struktury.

Pokud jste vše nastavili tak, jak bylo popsáno výše, můžete si nyní otevřít uživatelský nástroj (Operator Client) pro monitorování obrazu z připojených kamer. Ve struktuře logického stromu si zvolte přidanou kameru  2N® IP Interkomu a můžete začít sledovat video stream z této kamery.