Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toto FAQ v několika základních krocích popisuje, jak lze integrovat 2N® IP Interkom do VMS systému Hikvision (VMS = video monitorovací software). Takovéhoto propojení je možné dosáhnout díky protokolu ONVIF (konkrétně ONVIF profil S), který je vrátníkem podporován. Protokol ONVIF propojuje dohromady výrobce kamer, VMS systémů, úložišť pro nahrávaná videa a přístupových systémů. S ohledem na 2N® IP Interkom je toto velice výhodné, jelikož ve společnosti můžete mít jedno komplexní řešení (bez ohledu na výrobce), díky němuž uvidíte video ze všech kamer připojených v daném objektu, tudíž i z 2N® IP Interkomu!

Poznámka: aby bylo možné odesílat video z 2N® IP Interkomu do takovéto VMS platformy, musí být ve vrátníku nahrána Enhanced video licence (případně Gold licence).

Jak nastavit 2N® IP Interkom?

Nastavení vrátníku je velice jednoduché. V sekci "Služby – Onvif" nastavte "Discoverable" mód. Toto nastavení je znázorněno na níže uvedeném obrázku.

Na závěr je nezbytné povolit RTSP streaming, tj. odesílání videa z vrátníku na nějaké jiné zařízení. Toto nastavení je v sekci "Služby – Streaming". Nejprve zapněte RTSP server, vyberte video kodek a také povolte UDP unicast. Veškerá tato nastavení jsou na obrázku níže.

Jak nastavit systém Hikvision?

Po přihlášení se do systému Hikvision přes webové rozhraní přejděte do menu "Configuration" a následně v rozklikávacím menu v levé části obrazovky zvolte "Remote configuration – Camera management – IP camera". Uvidíte veškeré doposud přidané IP kamery a máte zde možnost změnit nastavení těchto kamer či přidat kameru novou. Stiskněte tedy tlačítko "Add" pro přidání nové kamery tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Nyní je zapotřebí vyplnit veškeré potřebné parametry pro přidání nové kamery do systému. V našem případě se jedná o kameru z 2N® IP Interkomu. To znamená, že je potřeba zadat IP adresu vrátníku, vybrat protokol ONVIF (tímto protokolem bude systém Hikvision komunikovat s vrátníkem), nastavit port 80 a také vyplnit jméno a heslo (admin : 2n). Vše je opět ukázáno na následujícím obrázku.

Nyní, pokud přejdete do menu "Live View", uvidíte v levém sloupci nově přidanou kameru. Kliknete-li na tuto kameru, uvidíte živý video-přenos z připojeného 2N® IP Interkomu.