Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Důvodů, proč se zařízení 2N® Net Audio Decoder / 2N® Net Audio Decoder Lite / 2N® Net Mic / 2N® Net Audio Encoder nechce připojit k 2N® IP Audio Manager serveru, může být hned několik: 

 1. V továrním nastavení zařízení vyžaduje automatické přidělení IP adresy od DHCP serveru v síti

  • POZOR i když ostatní zařízení v síti dostávají IP adresu automaticky, 2N IP Audio zařízení ji nemusí dostat, a to díky omezení, které může být nastaveno od IT oddělení. Toto nastavení pak automaticky přiřazuje IP adresy jen známým/registrovaným zařízením v síti na základě jejich MAC adresy!
  • O nepřidělení IP adresy zařízení se můžeme přesvědčit v menu Administrátor > Net Audio devices scanner. Zobrazovaná IP adresa zobrazena v poli DHCP je pak: 0.0.0.0 (viz obrázek níže).
   V tomto případě můžete sdělit MAC adresu zařízení IT oddělení a to nastaví automatické přidělování IP adresy, či můžete DHCP klienta vypnout a nastavit IP adresu manuálně. V druhém případě je potřeba znát volnou IP adresu, kterou můžete zařízení nastavit = tato IP adresa je volná a žádné jiné IP zařízení v síti tuto adresu nepoužívá a dále je potřeba nastavit masku neboli subnet, která určuje síť. 

   Manuální nastavení pak může vypadat např. takto:  IP adresa: 192.168.1.151 maska: 255.255.255.0
 2. Firewall může také blokovat připojení 2N® Net Audio Decoder jednotky

  • Zapnutý firewall může způsobit, že pokud se 2Nzařízení odpojí a pak se pokusí připojit na stejném portu, firewall (např. ESET Smart Security) mu to nedovolí. 

Obrázek níže zobrazuje situaci, kdy síť automaticky přiděluje IP adresy (síť má DHCP server), ale zařízení (např. 2N® Net Audio Decoder jednotka) není registrováno (jeho MAC adresa) na IT oddělení, a tak zařízení IP adresu automaticky nedostane.

 

Příklad manuálního nastavení IP adresy a IP masky při vypnutém DHCP klientu:3. Nastavené heslo pro autorizaci (IP audio zařízení vůči serveru / server vůči IP audio zařízení). Nedaří se Vám připojit zařízení k serveru, a při tom všechny parametry: IP adresa, doména, mód připojení jsou správné. V tomto případě bývá příčinou nastavené heslo pro autentifikaci.

 • O nastaveném heslu pro autorizaci se můžete přesvědčit v již připojeném IP audio zařízení k serveru. Z bezpečnostních důvodů je nejdříve třeba povolit telnet v menu Destinace & Zóny. Zde klikněte na zařízení a v jeho rozšířených parametrech zaškrtněte možnost "Povolit telnet"
 • V případě že jste si nastavili heslo "Server autorizující se zařízení", budete vyzváni k zadání hesla i pro přístup přes Telnet (v telnetu parametr pwd). V druhém případě "zařízení autorizující se serveru" se do telnetu připojíte bez hesla a po zadání příkazu "print" uvidíte nastavené heslo u parametru srvpwd.
 • Více o heslech pro autorizaci najdete v manuálu k programu Control Panel / Administrace: Administrace#Autorizaceserveru

 

Příklad nastavení hesla: 2N® Net Audio Decoder autentifikující se serveru