Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pokud jste si nainstalovali program 2N® IP Eye a máte problém s "vyskakováním" okna (s videem z 2N® IP Interkomu) při příchozím hovoru na Vašem počítači, potom je potřeba správně nastavit firewall Vašeho počítače.

V operačním systému Windows jděte do sekce "Ovládací panely - Brána Windows Firewall" a kllkněte na záložku "Upřesnit nastavení" tak, jak je znázorněno na obrázku níže.

Zde se přesuňte na záložku "Příchozí pravidla" a v seznamu programů vyhledejte 2N® IP Eye. Bude-li u tohoto pravidla symbol červeného přeškrtnutého kolečka, znamená to, že je příchozí provoz pro tento program blokován a Vy ho musíte ručně povolit.

Dvakrát tedy poklepejte na dané pravidlo a v záložce "Obecné" nastavte parametr "Akce" na "Povolit připojení". Potvrďte nastavení stiskem tlačítka "OK".

Stejné změny proveďte pro obě uvedená pravidla týkající se aplikace 2N® IP Eye. Pokud jste vše správně nastavili, symbol u obou pravidel se změní dle obrázku níže.

V posledním kroku nezapomeňte Váš počítač restartovat!! Bez restartu se provedené změny nepotvrdí a program nebude fungovat správně!

Nyní je firewall Vašeho počítače nastaven správně a okno programu 2N® IP Eye již bude korektně vyskakovat!