Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Níže je uvedeno několik kroků, pomocí nichž můžete přidat 2N® IP Interkom interkom jako ONVIF kameru k VSOM.

Konfigurace 2N® IP Interkomu

 • Ujistěte se, že máte nejnovější firmware pro 2N® IP Interkom, který podporuje standard ONVIF 2.0 (jedná se o firmware verze 2.1.0 nebo vyšší).
 • Nastavte 2N® IP Interkom podle následujícího obrázku, pokud pro streamování videa použijete JPEG kodek v systému Cisco VSM (Video Surveillance Manager):

  Jak konfigurovat 2N® IP Interkom – FW verze 2.6 a vyšší

  Jak konfigurovat 2N® IP Interkom – FW verze 2.24.0 a vyšší

 

 • Nastavte 2N® IP Interkom podle následujícího obrázku, pokud pro streamování videa použijete kodek H.264 v systému Cisco VSM:

Jak konfigurovat 2N® IP Interkom – FW verze 2.6 a vyšší

Jak konfigurovat 2N® IP Interkom – FW verze 2.24.0 a vyšší

Konfigurace Cisco VSM 7.0

 • Pokud má být video streamováno pomocí JPEG kodeku, je nutné ve VSM nastavit následující parametry: formát PAL, kodek JPEG, rozlišení 352*288, přenos UDP_UNICAST, FPS=10 a kvalita obrazu "Very Low". Jediné prozatím podporované rozlišení pro streamované video je 352*288 a datový tok (framerate) musí být nastaven na hodnotu 10. Nastavení tedy bude následující:

 • Kamera 2N® IP Interkomu podporuje media streaming pouze pomocí protokolu UDP. To znamená, že pokud ve výše uvedeném nastavení zvolíte pro přenos protokol TCP, potom bude kamera úspěšně přidána do systému, ale nebude z ní žádné video streamováno.
 • Pokud budete chtít použít kodek H.264, potom je potřeba nastavit bitovou rychlost na hodnotu 64kbit/s (toto omezení bude řešeno v novém firmwaru VSM – verze 7.0.1)

 • Pokud chcete v nastavení VSM změnit kodek H.264 na JPEG či opačně, mějte prosím na paměti, že toto nastavení musí odpovídat konfiguraci 2N® IP Interkomu. Pokud tomu tak není, video nebude streamováno. Při změně kodeku ve VSM tedy musíte také změnit nastavení 2N® IP Interkomu v sekci: Další nastavení –> Streaming –> Nastavení video kodeku –> Video kodek (toto je znázorněno na prvním obrázku).
 • Pokud budete chtít povolit Audio nebo sekundární stream v nastavení VSM, nebude Vám to umožněno - konfigurace selže. Je to z toho důvodu, že kamera 2N® IP Interkomu podporuje maximálně 3 profily, z čehož dva jsou pevně dané (existují defaultně) a třetí je VSMStrm1, jenž je vytvořen pro primární video streaming. Z tohoto důvodu již není možné přidávat žádné další profily.