Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pokud nemáte po ruce zařízení, které podporuje příjem RTP streamu (např. Cisco telefony, 2N Helios IP komunikártor či zařízení BARIX) a chcete si otestovat funkčnost RTP destinací, máte možnost použít program VLC player, který funkci RTP streamu podporuje.

Nastavení 2N® IP Audio Control Panel

 • spusťte 2N® IP Audio Control Panel – využijte Tray ikonu v pravém dolním rohu.
 • V základu je 1x RTP licence zdarma. Pro testování tedy nepotřebujete žádnou licenci.

 • Pokud chcete více RTP destinací, např. pro vytvoření zón s různým audio obsahem je třeba zakoupit potřebný počet licencí (1x RTP destinace obj.číslo: 914202E). Žádost o licenci zašlete na email: obchod@2n.cz či na svého obchodního zástupce. Spolu se žádostí o zakoupení licence pošlete i Identifikaci počítače, kterou najdete v menu Administace/Licence viz obr. níže

 • po obdržení licenčního klíče jej nahrajte pomocí tlačítka Přidat licenci
 • zadejte cestu k licenčnímu klíči na Vašem PC
 • licence se přidá a zobrazí se v poli Licencované vlastnosti

 • Nyní budete moci vytvořit požadovaný počet RTP destinací

Vytvoření RTP destinace

 • V menu Destinace & Zóny zvolte záložku All Destinations. Zde vytvořte RTP destinaci: pravým klikem myši v poli seznamu 2N® Net Audio Decoder jednotek či v levém menu vyberte nabídku Vytvoř RTP destinaci - viz obrázek níže. • po vytvoření RTP destinace nastavte paramery: Audio kodek, IP adresa, Port, TTL parametr upravujte jen pokud to vyžaduje nastavení sítě, jinak ponechte základní hodnotu -1
 • pokud budete používat VLC player na stejném PC, na kterém běží i 2N® IP Audio Manager, je minimálně potřeba změnit port 6999 – tento port je komunikační port 2N® IP Audio Manager a je tudíž již obsazen a RTP stream by Vám nemusel fungovat.

 • v menu Relace vytvořte novou Relaci, kde jako destinaci použijete vytvořenou RTP destinace 1 a přidejte zvukový zdroj, např. Playlist

Nastavení VLC playeru

 • spustě VLC player
 • zvolte menu Media a v něm vyberte možnost Open Network Stream...

 • zadejte celou IP adresu, včetně protokolu a portu, ze které chcete stream zachytávat.

 • nyní můžete poslouchat Vámi vytvořený RTP stream v 2N® IP Audio Control Panel