Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® IP Interkom může být propojeno s IP PBX Aastra 400. SIP protokol orientované zařízení. Funguje jako SIP uživatel a může streamovat video do BluStar video terminálu. Díky plné kompatibilitě dveřního systému s telefonním systémem není požadováné žádné doplňující zařízení.

1. Jako první krok nakonfigurujte nového klienta v Aastra IP PBX. Následujte kroky z tabulky (Obr. 1) a příklad konfigurace (Obr 2.), (Obr. 3).

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

2. Poté konfigurujte 2N® IP Interkom. Následujte kroky z tabulky (Obr. 4) a příklad konfigurace (Obr. 5).

Obr. 4

Jak konfigurovat 2N® IP Interkom – FW verze 2.6 a vyšší

Jak konfigurovat 2N® IP Interkom – FW verze 2.24.0 a vyšší

 

Obr. 5

3. Ve 2n Telekomunikace, a.s. proběhlo úspěšné testování audio hovoru, video hovoru a posílání/příjem DTMF tónů. Testované produkty viz. tabulka (Obr. 6). Na obrázku (Obr. 7) můžete vidět testovaný scénář!

Obr. 6

Obr. 7