Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tento manuál je platný pro interkomy 2N® IP Force a 2N® IP Safety a skládá se ze dvou částí. V první části je popsána HW instalace ochranného spínače (dále jen tamper switch) do vrátníku a ve druhé části je uveden příklad konfigurace v sekci "Automation".

Fyzická instalace tamper switche

Pro připojení tamper switche k vrátníku  2N® IP Force a 2N® IP Safety můžete použít jak RFID čtečku, tak i přídavné relé! Dále je důležité mít na paměti, že hardwarový tamper switch může být použit také v 2N® IP UNI, více informací naleznete v instalačním manuálu 2N® IP UNI!

1. Jako první krok musíte odejmout přední kryt. Použijte šroubovák torx  4 mm (Obr. 1). Na (Obr. 2) vidíte nezbytné části, které budete potřebovat během instalace.

           Obr. 1                                     Obr.2                                                Obr. 3

2. Poté musíte odejmout panel klávesnice. Použijte křížový šroubovák.

Obr. 4

3. Odstraňte šroubovací tyčku a nahraďte ji menší variantou, kterou naleznete v krabičce společně s RFID čtečkou (Obr. 2). Po umístění menší tyčky (Obr. 3) umístěte RFID čtečku/přídavné relé na konektor (Obr. 5).

Obr. 5

4. Na (Obr. 6) můžete vidět umístění RFID čtečky (Přídavné relé může být též použito!!!).

Obr. 6

5. Poté umístěte zpět panel klávesnice. Na pravé straně můžete vidět konektor pro "tamper switch" (Obr. 7).

Obr.7

6. Na (Obr. 8.) můžete vidět umístění "tamper switch".

Obr. 8

8. Poté, co přišroubujete zpět přední panel, dojde k sepnutí dvou černých kontaktů - sepne se NO a C kontakt na terminál bloku a tím se uzavře okruh (Obr. 10). Od této chvíle, pokud se někdo pokusí otevřít IP komunikátor, dojde k rozepnutí okruhu a vyslání informací k příslušné bezpečnostní agentuře (Obr. 11).

Obr. 9

Obr. 10   

  Obr. 11

Nastavení v sekci Automation

Od roku 2013 je tamper switch připojený k CPU, takže je zde možnost konfigurování funkcí, které vzniknou při aktivaci tamper switche. Je možné nastavit, že po aktivaci tamper switche bude odeslán určitý HTTP příkaz na nějaké zařízení třetí strany, že dojde k aktivaci tichého (vzdáleného) či lokálního alarmu, atd. Níže se můžete podívat na jednoduchý příklad takovéhoto nastavení - po aktivaci tamper switche dojde k vyvolání lokálního alarmu, tj. vrátník sám začne přehrávat nějaký uživatelský zvuk (např. sirénu), který si do něj nahrajete.

Nastavení pro 2N® IP Interkom s verzí FW 2.5 a starší:

Nastavení pro 2N® IP Interkom s verzí FW 2.6 a novější: