Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • 2N® IP Interkom verze firmwaru 1.15.2.307.1
 • Alcatel OXE verze 9.1.33

Funkce

 • Příchozí a odchozí hovory, otevírání dveří.

Konfigurace 2N® IP Interkomu

 • Prosím nastavte všechny obvyklé nastavení v Network Settings podle Vašeho zvyku. Nepoužívejte Authorisation ID, ani nevyplňujte žádné heslo.

Jak konfigurovat 2N® IP interkom – FW verze 2.6 a vyšší

Jak konfigurovat 2N® IP interkom – FW verze 2.24.0 a vyšší

 

Konfigurace Alcatel OXE - Možnost 1 - telefonní linka SIP

Prosím myslete na požadované licence potřebné k tomuto nastavení.

 •  V nastavení SIP Proxy vytvořte uživatele s požadovaným číslem. Nastavte typ SIP linky.

 • Heslo můžete nastavit, jaké chcete anebo nemusíte nastavit žádné.

 • V nastavení SIP Proxy nastavte Minimal authentification method na SIP None.

Konfigurace Alcatel OXE - možnost 2 - SIP zařízení

 • Vytvořte Trunk group, Type T2 - MINI SIP anebo SIP

 • Jděte do nastavení SIP Gateway

 • SIP Gateway - vyplňte jméno SIP Trunk Group

Po tomto prosím restartujte Alcatel OXE

 • Ujistěte se, že trunk channels jsou volné.

 • SIP Proxy - nastavte Minimal authentification method na SIP

 • Vytvořte zařízení SIP

Nyní v obou případech je 2N® IP Interkom dostupný pod telefonním číslem 300 a můžete z něho zavolat na jakékoliv zařízení registrované v Alcatel OXE.

Jestliže základní varianta v Minimal authentification method byla umožněna, pak prosím nastavte tuto možnosti v nastavení SIP Proxy a správně vyplňte heslo a autorizační ID na uživatelském nastavení vAlcatel OXE a též i v 2N® IP Interkomu.

S některými typy telefonů prosím nezapomeňte povolit DTMF posílání nebo napište ## před vložením kódu pro otevření dveří.