Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Mohu změnit IP adresu mojí VBL vzdáleně?

IP adresu je možno změnit jen za pomoci sériového kabelu, či USB kabelu. Není možno to provést za pomoci TCP/IP spojení.

FW:

2.07.35b02

Programming tool:

2.00n

 


Bylo pro Vás dané FAQ užitečné?
Pokud ne, napište nám, co Vám chybí:

  • No labels