Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2) Update lze provést na 2N® Elevator Center

3) OBRÁZKY BUDOU DODÁNY V PŘÍŠTÍM TÝDNU PO KONZULTACI S ROBINEM

 

Zde jsou kroky pomocí Command line

...