Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleDoporučení - aktuální firmware

V zařízení 2N® Indoor Compact i 2N® IP Interkomech doporučujeme používat nejnovější verzi firmware pro dostupnost všech funkcí.

Firmware upgrade - Jak provést upgrade firmwaru pro 2N® IP Interkom

  • 2N® Indoor Compact s posledním firmwarem - zde
  • 2N® IP Interkom s posledním firmwarem - zde
  • není potřeba licence
  • zařízení jsou ve stejné sítí, v sítí je povolený multicast

Proč použít ID zařízení 2N® IP interkomu v konfiguraci 2N® Indoor Compactu

Komunikace pomocí ID zařízení je proprietární, umožňuje aktivaci spínače 2N® IP interkomu pomocí tlačítka 2N® Indoor Compactu i když zde není žádný hovor.

Konfigurace 2N® IP interkomu

Nastavení ID zařízení IP Interkomu

Přejděte do webové správy 2N® IP interkomu - sekce Služby - Telefon - Lokální hovory a vyplňte ID zařízení pro indetifikaci v síti.

Nastavení Režimu přijímání lokálních hovorů

Přejděte do webové správy 2N® IP interkomu - sekce Služby - Telefon - Hovory a nastavte si způsob přijímání lokálních hovorů

...

  • Vždy obsazeno - všechny hovory jsou odmítány
  • Ruční vyzvednutí - hovor je vyzvednut stisknutím tlačítka, pro tuto funkci je nutné nastavit tlačítko pro vyzvedávání (viz obr.)
  • Automatické - interkom automaticky vyzvedne hovor

Nastavení Kódů pro sepnutí

Přejděte do webové správy 2N® IP interkomu - sekce Hardware - Spínače a zde nastavte DTMF kód, který chcete použít ke spínání

Konfigurace 2N® Indoor Compact

Přejděte do webové správy 2N® Indoor Compactu - sekce Adresář - Zařízení Vyhledat zaregistrovaná zařízení a přidejte zařízení.

...