Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: factory reset picture

...

  1. Stiskněte tlačítko RESET
  2. Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED (cca 20 s)
  3. Vyčkejte, než červená LED zhasne.
  4. Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED.
  5. Vyčkejte, než červená LED zhasne, následně ihned uvolněte tlačítko RESET.

Image RemovedImage Added 

  Stavové LED jsou viditelné v otvoru vedle tlačítka RESET.

...