Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: point1 - Netstar SW

...

            https://faq.2n.cz/pages/viewpage.action?pageId=7353460

          Contact Center rovněž spolupracuje se softwarovým Netstarem verze 1.2.2 a vyšší,

  •     Vytvořte uživatele Contact Center v ústředně NetStar (v sekci Uživatelé - Uživatelé a skupiny). Tímto uživatelem bude Kontaktní centrum komunikovat s Pbx NetStar

...