Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pro dostatečně dlouhé ("neomezené") trasování můžete využít připojení přes protokol Telnet, Sériové (COM) rozhraní nebo PRI Configuration tool (pro starší verze CPU označené M112).

Telnet client - dlouhý trace, "neomezený"

Sériové (COM) připojení - dlouhý trace, "neomezený"

Použití PRI Configuration tool (pro starší verze CPU označené M112)

Telnet client - dlouhý trace, "neomezený"

...

Připojte se pomocí PRI configuration tool k bráně (pomocí sériového rozraní rozhraní či prostřednictvím LAN)

V menu  Ovládání brány -> Tracing

...