Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Uživateli nastavíme práva STS–CMD–CTI, firmu L–Tapi 2N a číslo linky, kterou budeme chtít pomocí TAPI ovládat.

Samozřejmě na vytvoření uživatele jest podmínkou vlastnictví je podmíněno vlastnictvím požadované licence (firma a práva).

...

Info
titleZměna konfigurace

Pozdější vyvolání a nastavení konfiguračního okna můžeme docílit jak v aplikaci Telefon
(ÚPRAVY –> Možnosti –>Možnosti telefonu a modemu –>Upřesnit –> 2N OMEGA TAPI Service provider –> konfigurovat.),

tak přímo ve Windows.
(START –> Ovládací panely –> Možnosti telefonu a modemu –> Upřesnit –> 2N OMEGA TAPI Service provider –> konfigurovat).

Note
titleVAROVÁNÍ!
*Pokud je dodatečně změněno nastavení v konfiguračním okně po instalaci TAPI,
je potřeba aplikaci Telefon vypnout a TAPI driver vypnout a zapnout!*

(Spustit instalační soubor Omega_TSP_Driver_1.4_CZ.msi a při instalaci zvolit: Opravit ATEUS Omega TSP driver )

...