Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

S kodekem G.711 (nejlepší kvalita) můžete uskutečnit přibližně čtyři hovory. S kodekem G.729 (středni kvalita) můžete uskutečnit přibližně 5 až 6 hovoru.

Faq_zapati