Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Důsledek:
K automatickému zavěšení dveřního 2N® Analog Interkomu dojde až po definované době parametrem 912 – Maximální doba hovoru. Většinou ovšem do této doby ústředna označí tel. linku, kde j je 2 N® Analog Interkom připojen, za nefunkční a nastaví status "porucha". Tento stav je schopen změnit až správce ústředny.

...