Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Do ústředny lze vložit max. 10 modulů systémových telefonů = 20 telefonů a obsloužit tak maximálně 460 programovacích tlačítek.

...