Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2N zařízení která lze Network scannerem vyhledat jsou: všechny 2N® IP Intercomy, Access Unity, Odpovídající jednotky (Indoor Touche,Touch, Indoor Talk, Inoor Compact),  Lift IP jednotky, zařízení z rodiny SIP Speaker , Access Commander.

...