Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

2N zařízení která lze Network scannerem vyhledat jsou: všechny Helios IP intercomy, Access Unity, Indoor Touche,  Lift IP jednotky, zařízení z rodiny SIP Speaker , Access Commander.

Vyhlédání U vyhlédaných zařízení zjistíte jejich IP adresu, název, sériové číslo a verzi použitého firmware.

Scanner navíc umožňuje otevřít webové konfigurační rozhraní zařízení (Browse) či vzdáleně nakonfigurovat IP nastavení parametry (Config).

Návod krok za krokem

 1. Vyhledání dostupných 2N zařízení na připojených sítích  - Network  scanner po jeho svém zapnutí provede detekci 2N zařízeních zařízení na připojených počítačových sítích.  Pokud potřebujete vyhledávání zopakovat, prosím stiskněte File - Refresh.


  Případně můžete pravým kliknutím na jedno ze zařízení zvolit volbu Refresh. 2. Změna IP adresy nalezeného 2N zařízení - kliknutím pravým tlačítkem pravého tlačítka myši na jedno z nalezených 2N zařízení můžete pomocí volby Config změnit nastavení jeho IP parametrů


  V následně otevřeném konfiguračním okně můžete měnit nastavení tak, aby zařízení získavalo IP adresu buď od DHCP serveru nebo zdali mají být nastavit IP parametry nastaveny staticky.
  Změny je třeba potvrdit zadáním hesla které je stejné jako heslo pro přihlášení do webové konfigurace zařízení.  Info

  Možnost nastavovat IP parametry lze pouze pro zařízení 2N® Helios IP intercom a 2N® Access Unit a to pouze tehdy, pokud nejsou v šedivé poli.

 3. Otevřít konfigurační rozhraní zařízení - kliknutím pravým tlačítkem pravého tlačítka myši na jedno z nalezených 2N zařízení můžete pomocí volby Browse otevřít webové konfigurační rozhraní daného zařízení. 


  Výsledky vyhledávání lze také podle potřeby filtrovat. Lze tedy omezit seznam nalezených zařízení podle IP adresy, sériového čísla zařízení, názvu zařízení nebo verze nainstalovaného firmwaru v zařízení.

...