Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Potřebujete-li uvést zařízení do továrního nastavení, postupujte prosím níže uvedeným způsobem. Tato akce je zpětně nevratná. Základní hodnoty a přihlašovasí údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

Tovární nastavení přes webové rozhraní:

...