Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pro obnovení originálního továrního nastavení zařízení postupujte podle následujícího postupu:

Produkt 2N® Access Unit

   

Produkt 2N® Access Unit 2.0

Image Added

 

Postup:

  • Stiskněte tlačítko RESET
  • Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED v pravé dolní části základní desky (cca 20s)
  • Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5s)
  • Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED (cca dalších 5s)
  • Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5s)
  • Uvolněte tlačítko RESET

...