Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • vyplňte IP adresu  a uložte nastavení

Image Modified

 

B) Tlačítko reset

Produkt 2N® Access Unit:

     

Produkt 2N® Access Unit 2.0:

Image Added


Pro nastavení konfigurace sítě zařízení do režimu se statickou IP adresou (DHCP OFF) postupujte podle následujících bodů:

...