Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pokud potřebujete znát pouze IP adresu zařízení, nechejte zařízení hlasové menu dokončit na nemačkejte žádné tlačítko. Pro další informace o hlasovém menu prosím otevřete kapitolu 2.6 uživatelského manuálu.

...