Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: update according to 2.24 changes

...

Poznámka: Nejprve si prosím ověřte, zda máte ve své bráně 2N® VoiceBlue Next nahranou licenci pro Email2SMS. Tato licence je k dispozici po 10 uživatelích (tzn. můžete si koupit licenci pro 10, 20, 30, atd. uživatelůpro tento scénář je potřeba pouze jeden uživatel) s tím, že maximální počet uživatelů v bráně je 200. Pokud chcete ověřit, zda danou licenci máte v bráně nahranou, jděte do sekce "Management –> Licenční klíč". V řádku "Povoleno" byste měli vidět licence s označením SMSE a SMSUxSMSE značí, že funkce SMS2Email je aktivní a SMSUx ukazuje počet licencovaných uživatelů, kde x je tento počet (viz. obrázek níže). Pokud licence Email2SMS (SMSE) není do brány nahrána, neuvidíte v horní liště záložku "Zprávy"! Pro každý interkom je nutný jeden Email2SMS uživatel v bráně.

...

Konfigurační kroky

Vytvoření uživatele

firmware 2.23.1 a starší:

Jděte do sekce "Adrešář->Uživatelé" a vyberte číslo uživatele na liště nahoře (1, 2, 3 atd.). Zaškrtněte políčko "Pozice povolena" a vyplňte "Jméno" (použijte jméno studenta, bude poté použito ve zprávě, jméno vyplňte bez diakritiky!), "E-mail" (email musí být ve formátu telefonní_číslo@doména, pro náš případ tedy například 721642053@gateway.com, telefonní číslo je číslo rodičova mobilního telefonu) a "ID karty" (vyplňte ID karty studenta). 

Image Added

firmware 2.24.0 a novější:

Jděte do sekce "Adresář->Uživatelé", vytvořte nového uživatele a vyplňte "Jméno" 

Image Removed

(použijte jméno studenta, bude poté použito ve zprávě, jméno vyplňte bez diakritiky!), "E-mail" (email musí být ve formátu telefonní_číslo@doména, pro náš případ tedy například 721642053@gateway.com, telefonní číslo je číslo rodičova mobilního telefonu) a "ID karty" (vyplňte ID karty studenta). 

Image Added

Image Added

Konfigurace SMTP 

Otevřete sekci "Služby->E-mail->SMTP" a povolte "Povolení služby SMTP". Poté vyplňte "Adresa serveru" (IP adresa brány), pokud jste v bráně neměnili port, ponechte defaultní hodnotu - port 25. Nyní vyplňte "Jméno uživatele" "Heslo", použijte údaje, které jste vytvořili pro uživatele v bráně. V případě jména uživatele je nutné vyplnit i doménu. V našem případě jsou tedy údaje SMS@gateway.com/Helios. V posledním kroku vyplňte nějaký email do políčka "Adresa odesílatele". Jelikož v tomto scénáři odesíláte SMS zprávy, není podstatné, co zde vyplníte, můžete dokonce vyplnit smyšlený email, nicméně toto políčko je povinné.

 

Image Removed

Image AddedKonfigurace SMS

Otevřete sekci "Služby->E-Mail->E-Mail - kartapřístup". Pro "Posílat e-mail při" nastavte "Všechny přístupy". Do pole "Obsah zprávy" vyplňte zprávu, kterou chcete odeslat při příchodu studenta do školy (zprávu vyplňte bez diakritiky). Na obrázku níže můžete vidět příklad kde jsme využili proměnou $User$ (tato proměnná bude ve zprávě nahrazena jménem studenta, který použil kartu) a $DateTime$ (tato proměnná přidá do zprávy aktuální datum a čas). Níže můžete vidět seznam dostupných proměnných:

  1. $User$ - Jméno uživatele
  2. $DateTime$ - Aktuální datum a čas
  3. $AuthId$ - ID karty uživatele
  4. $HeliosId$$DeviceName$ - Identifikace interkomu

Image RemovedImage Added

Pokud nyní přiložíte některou z platných karet, interkom odešle email na bránu, které odešle SMS zprávu na mobilní telefon rodiče.

...

Jděte do sekce "Systém->Datum a čas", vyberte správnou časovou zónu v  "Časová zóna" a pokud je to možné, synchronizujte interkom s NTP serverem. Pokud NTP server není dostupný, můžete čas interkomu synchronizovat s časem prohlížeče pomocí "Synchronizovat s prohlížečem".  Image Removed

Image Added

Nastavení spínače

Je také nutné nakonfigurovat interkom, aby mohl student po přiložení karty otevřít dveře. Pokud máte interkom 2N® Helios IP Vario/Force/Safety nebo 2N® Access Unit, potom prosím jděte do sekce "Hardware->Čtečka karet" a pro "Asociovaný spínač" vyberte jeden z dostupných spínačů. 

Image Added

Image Removed

 

Pokud používáte Verso modul čtečky karet připojený k 2N® Access Unit, potom prosím jděte do sekce "Hardware->Rozšiřující moduly", najděte vaši čtečku a opět vyberte jeden z dostupných spínačů pro "Asociovaný spínač".

 Image Added

Image Removed

 

Jakmile nastavíte spínač, který bude čtečkou ovládán, je nutné nastavit ještě samotný spínač. Jděte do sekce "Hardware->Spínače" a vyberte spínač, který jste vybrali v předchozím kroku. Pokud spínač není povolen, povolte ho zaškrtnutím "Spínač povolen". V nastavení spínače najdete tři nejdůležitější nastaveni. Pomocí "Doba sepnutí" můžete definovat jak dlouho bude spínač po aktivaci sepnutý. "Řízený výstup" definuje fyzický výstup, který bude tímto spínačem řízen, když bude spínač aktivován. Můžete si vybrat mezi dostupnými relé a 12V aktivním výstupem. "Typ výstupu" definuje zda budete používat normální zámky (Normální) nebo inverzní zámky (Inverzní). 

Image Added

Image Removed
Faq_zapati